Odwiedzin: 2185548 
 
Meteo  Informacje  
  Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej oraz pobierania składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej.

Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej

W Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego obowiązuje dwustopniowy system przyjmowania członków stowarzyszonych Sekcji Modelarskiej. Osoby które pierwszy raz składają deklarację (lub zostały wcześniej skreślone z listy członków Sekcji Modelarskiej) zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas określony 12 miesięcy.
Osoby które został przyjęte na członka Sekcji Modelarskiej na czas określony 12 miesięcy i po 12 miesiącach zamierzają kontynuować członkostwo, zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas nieokreślony
1. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji należy ją dostarczyć do Sklepu Modelarskiego Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), 60-239 Poznań, tel. 61-847-18-18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, sobota od 10.00 do 14.00.
2. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kopię przelewu – dowodu opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego na okresowych zebraniach Zarządu. Osoba wnioskująca staje się członkiem Sekcji Modelarskiej dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
4. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku – otrzymuje zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem, do odebrania w Sklepie Modelarskim Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), tel. 61-847-18-18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, soboty godz. 10.00 do 14.00. Identyfikator ten zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu w czasie pobytu na lotnisku.

Zasady wnoszenia składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej

1. Składki sekcyjne od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej należy opłacać wyłącznie przelewem na następujące konto w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, aktualny adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy z dopiskiem "sekcja modelarska, składka za rok ..."
2. Wysokość składek sekcyjnych na rok 2019 (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej na czas określony i na czas nieokreślony) zatwierdzone przez Radę Sekcji Modelarskiej:
- seniorzy: 100 zł,
- juniorzy (do lat 18): 30 zł
- juniorzy, którzy wykupili licencję sportową modelarza lotniczego Aeroklubu Polskiego na bieżący rok: 10 zł.
- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.
- zaleca się aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.
3. Każdy członek Sekcji Modelarskiej – po opłaceniu składki w danym roku - otrzymuje do odbioru osobistego - zaświadczenie będące jednocześnie identyfikatorem do odebrania w Sklepie Modelarskim Modelmotor, ul. Morawskiego 2i (wejście od ul Kasprzaka 14), tel. 61-847-18-18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, soboty godz. 10.00 do 14.00.
4. Wymienione w p.2 kwoty stanowią składkę za cały bieżący rok kalendarzowy płatną jednorazowo (bez możliwości opłacania w ratach), niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.
5. Członkowie Sekcji Modelarskiej na okres określony 12 miesięcy opłacają składkę jednorazowo na czas trwania członkostwa.
6. W przypadku ponownego ubiegania się o przyjęcie do Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego przez osoby, które wcześniej zostały skreślone z listy członków Aeroklubu Poznańskiego, konieczne będzie uiszczenie niezapłaconych wcześniej składek i zapłacenie składki za dany rok kalendarzowy.
7. Powyższe ustalenia nie dotyczą członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni oraz wspierający opłacają składkę członkowską przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
8. Zmiany obowiązują od dnia 1.01.2019 r.

Ubezpieczenia sekcji modelarskiej na rok 2018/2019
Ubezpieczenie OC (grupowe) członków sekcji modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego
Uwaga: osoby latające dronami mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie w http://www.finansowachata.pl/dla-operatorow-dronow
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl