Odwiedzin: 2847242 
 
Meteo  Informacje  
  Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej oraz pobierania składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej.

Zasady wnioskowania o członkostwo w sekcji modelarskiej

W Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego obowiązuje dwustopniowy system przyjmowania członków stowarzyszonych Sekcji Modelarskiej. Osoby które pierwszy raz składają deklarację (lub zostały wcześniej skreślone z listy członków Sekcji Modelarskiej) zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas określony 12 miesięcy.
Osoby, które zostały przyjęte na członka Sekcji Modelarskiej na czas określony 12 miesięcy i po 12 miesiącach zamierzają kontynuować członkostwo, zobowiązane są do wypełnienia i podpisania deklaracji członkostwa na czas nieokreślony
1. Po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji należy ją dostarczyć do biura Aeroklubu Poznańskiego, dom studencki Politechniki Poznańskiej nr 1, ul. Jana Pawła II 28/109, 61-139 Poznań, tel. +48 (61) 8780725 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
2. Do wypełnionej deklaracji należy dołączyć kopię przelewu – dowodu opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
3. Złożone wnioski rozpatrywane są przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego na okresowych zebraniach Zarządu. Osoba wnioskująca staje się członkiem Sekcji Modelarskiej dopiero po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.

Zasady wnoszenia składek od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej

1. Składki sekcyjne od członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej należy opłacać wyłącznie przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego, w tytule przelewu wpisując: imię i nazwisko, aktualny adres korespondencyjny, telefon, adres mailowy z dopiskiem "sekcja modelarska, składka za rok ..."
2. Wysokość składek sekcyjnych na rok 2022 (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej na czas określony i na czas nieokreślony) zatwierdzone przez Radę Sekcji Modelarskiej:
- seniorzy: 120 zł,
- juniorzy (do lat 18): 24 zł
- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.
- zaleca się aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.
3. Wymienione w p.2 kwoty stanowią składkę za cały bieżący rok kalendarzowy płatną jednorazowo (bez możliwości opłacania w ratach), niezależnie od daty przyjęcia w poczet członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.
4. Członkowie Sekcji Modelarskiej na okres określony 12 miesięcy opłacają składkę jednorazowo na czas trwania członkostwa.
5. W przypadku ponownego ubiegania się o przyjęcie do Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego przez osoby, które wcześniej zostały skreślone z listy członków Aeroklubu Poznańskiego, konieczne będzie uiszczenie niezapłaconych wcześniej składek i zapłacenie składki za dany rok kalendarzowy.
6. Powyższe ustalenia nie dotyczą członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkowie zwyczajni oraz wspierający opłacają składkę członkowską przelewem na konto Aeroklubu Poznańskiego w Kobylnicy w wysokości ustalonej przez Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
7. Zmiany obowiązują od dnia 1.01.2022r.

Ubezpieczenia sekcji modelarskiej na rok 2021/2022
Ubezpieczenie OC (grupowe) członków sekcji modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego
Uwaga: osoby latające dronami mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie w Finansowa Chata
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl