Odwiedzin: 2878381 
 
Meteo  Złote Skrzydło  
  Nagroda Aeroklubu Poznańskiego "Złote Skrzydło"

zs

Nagroda „Złote Skrzydło” to forma uhonorowania Członków i Sympatyków naszego Stowarzyszenia, których bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aeroklubu Poznańskiego, kształtują jego pozytywny wizerunek oraz rozwijają zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości między członkami i sekcjami naszego Klubu.

Pomysł takiej formy uhonorowania osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Aeroklubu zrodził się wśród członków Zarządu AP w roku 2003 i za ten rok po raz pierwszy przyznano symboliczną statuetkę Złotego Skrzydła. Za lata 2003 i 2004 nagrody przyznał Zarząd Aeroklubu Poznańskiego.
Za kolejny rok (2005), wyróżnienia przyznała powołana uchwałą Zarządu z dnia 20. grudnia 2005 r. roku Kapituła w składzie: Jan Borowicz - przedstawiciel sekcji paralotniowej, Piotr Hałas - przedstawiciel sekcji balonowej, Mariusz Jarmuszczak - przedstawiciel sekcji mikrolotowej, Dariusz Kajdy - przedstawiciel sekcji spadochronowej, Paweł Masełkowski - przedstawiciel sekcji szybowcowej, Maria Seroka - przedstawiciel sekcji samolotowej, Tomasz Szczot - przedstawiciel Zarządu AP i Piotr Zawada - przedstawiciel sekcji modelarskiej.
W dniu 5 lutego 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Poznańskiego formalnie ustanowiło Nagrodę "Złotego Skrzydła" oraz przyjęło Regulamin Kapituły Nagrody.


DOTYCHCZASOWI LAUREACI NAGRODY


Rok 2022:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: pil. szyb. Jerzy Kolasiński
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: Tomasz Jeziorny
DZIAŁACZ ROKU: pil. Józef NawrotRok 2021:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: Krzysztof Maciejewski
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: spadochroniarka Kinga Komorowska
Rok 2020:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: pil. balonowy Piotr Hałas
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Mirosław Wrześniewski
Rok 2019:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: pilot szyb. Mirosław Herzog
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: spadochroniarka Kinga Komorowska
DZIAŁACZ ROKU: pilot szyb., mechanik szyb. Michał LewandowskiRok 2018:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: przewodniczący sekcji modelarskiej Jacek Nowak
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: pil. Andrzej Rybski i pil. Roman Wawrzyniak
DZIAŁACZ ROKU: Bartosz Kapczyński i Łukasz WidyńskiRok 2017:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: pil. balonowy, pil. szyb. Zbyszek Meller
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: pil. balonowy Beata Choma
Rok 2016:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: pil. balonowy, mechanik samolot. Marek Leliński
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Mirosław Wrześniewski
DZIAŁACZ ROKU: przewodniczący sekcji modelarskiej Jacek NowakRok 2015:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: instr. modelarstwa lotn. Andrzej Łabęcki
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Roman Wawrzyniak.
DZIAŁACZ ROKU: pil. Wojciech Cwojdziński, instr. pil. Krzysztof Konowalski, pil. Michał Miller, pil. Andrzej Rybski i instr.pil. Piotr SzymańskiRok 2014:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: instr. pil. Ireneusz Cieślak
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: pil. Katarzyna ŻmudzińskaRok 2013:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: instr. pil. Grzegorz Bartkowiak oraz instr. pil. Kazimierz Hyjek
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Magdalena Stróżyk oraz pil. Katarzyna Żmudzińska
DZIAŁACZ ROKU: instr. pil. Barbara Grześkowiak-Bocian i instr. pil. Barbara ŚwistRok 2012:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: instr. pil. Roman Wawrzyniak
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Magdalena Stróżyk oraz pil. Katarzyna Żmudzińska
DZIAŁACZ ROKU: Marek Kaczmarczyk.Rok 2011:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: instr. pil. Eugeniusz Olszański
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: instr. pil. Magdalena Stróżyk
DZIAŁACZ ROKU: Kinga Gilewska.Rok 2010:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI: Krzysztof Borowiak - członek KSL Aeroklubu Poznańskiego oraz Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy
OSIĄGNIĘCIE SPORTOWE: Piotr Zawada, Jerzy Grzelski
DZIAŁACZ ROKU: Obornickie Stowarzyszenie LotniczeRok 2009:

Piotr Haberland
Krzysztof Różycki
Izabella Wałkowska
Rok 2008:

Bogdan Błochowiak
Beata Choma
Marek Dominiak
Kazimierz Drzymała
Barbara Grześkowiak-Bocian
Piotr Halt
Kinga Komorowska
Hieronim Kowalski
Marek Leliński
Piotr Zawada
Rok 2007:

Członkowie AP:
Stanisław Bastian
Andrzej Ciszewski
Wojciech Nowaczyk
Sławomir Pomietlak
Janusz Węcławiak
Tomasz Zdziarski

Inne osoby lub instytucje:
Stefan Moraś
ppłk Krzysztof Szopiński, Dowódca Ośrodka Szkolenia Służb Wysokościowo-RatowniczychRok 2006:

Członkowie AP:
Andrzej Baranowski
Krzysztof Maciejewski
Romuald Ruks

Inne osoby lub instytucje:
Katarzyna Stróżyńska, Centrum Handlowe Stary Browar
Andrzej Wojciech Szlagowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ogród
Zespół Redakcyjny "Nowinki", Poznański Klub Seniorów LotnictwaRok 2005:

Członkowie AP:
Piotr Jarysz
Jan Przybył
Tomasz Widyński

Inne osoby lub instytucje:
Jerzy Barełkowski, zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania
Jerzy Kaźmierczak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
Wojciech Krupa, dowódca 31 Bazy Lotniczej w PoznaniuRok 2004:

Członkowie AP:
Mariusz Biegański
Ryszard Chwalisz
Tomasz Czerniak
Radosław Górzeński
Bogusz Jeliński
Aleksander Kujawski
Piotr Maliński
Zbigniew Meller
Piotr Szymański
Piotr Zawada

Inne osoby lub instytucje:
Maciej Frankiewicz, zastępca Prezydenta Miasta Poznania
NCC Industri Polska Sp. z o.o.
PPHU Technika Spawalnicza
Prebena Polska Sp. J.
VOX Industrie S. A.
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Rok 2003:

Członkowie AP:
Włodzimierz Chrenowicz
Robert Glista
Jerzy Kolasiński
Karol Marżantowicz
Michał Mikuła
Stefan Smorawski
Andrzej Szymański

Inne osoby lub instytucje:
Michał Podsada, burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
Piotr Sarnowski, prezes Zarządu Skanska S.A. w Warszawie Oddz. w Poznaniu
Anna Tomicka, burmistrz Miasta i Gminy SwarzędzRegulamin Nagrody Aeroklubu Poznańskiego „Złote Skrzydło”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Nagroda Aeroklubu Poznańskiego „Złote Skrzydło” jest formą uhonorowania członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, których działalność, bezinteresowna pomoc i zaangażowanie przyczyniają się do rozwoju Aroklubu Poznańskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Jest przyznawana jako forma docenienia wybitnych osiągnięć sportowych i aktywnej działalności na rzecz naszego Aeroklubu. Otrzymują ją osoby lub instytucje, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju AP, kształtowały jego pozytywny wizerunek oraz rozwijały zasady koleżeństwa i wzajemnej życzliwości pomiędzy jego członkami.
2. Nagroda "Złote Skrzydło" jest przyznawana corocznie przez jej Kapitułę w następujących kategoriach:
a. Osiągnięcie sportowe roku,
b. Działacz roku,
c. Za całokształt działalności.
3. Kapituła przyznaje po jednej Nagrodzie w każdej kategorii rocznie. W sytuacjach wyjątkowych, które uzna ona za uzasadnione, może przyznać w danej kategorii więcej wyróżnień, może także ich nie przyznać. Ostateczna ilość nadanych wyróżnień leży wyłącznie w gestii Kapituły.
4. Laureatem wyróżnienia w kategorii a i b można być wielokrotnie, w kat. c tylko raz.
5. Laureatem wyróżnienia w kat. b i c może być instytucja.

§ 2. Kapituła
1. Do składu Kapituły zostają powołani: po jednym przedstawicielu z każdej Sekcji Specjalnościowej Aeroklubu Poznańskiego oraz przedstawiciel Zarządu Aeroklubu Poznańskiego. Tryb wyłaniania i odwołania przedstawiciela danej Sekcji Specjalnościowej określa sama Sekcja. Wycofanie się członka Kapituły z jej prac zobowiązuje Sekcję bądź Zarząd do zgłoszenia na jego miejsce nowego przedstawiciela.
2. Kapituła wyłania ze swego grona Przewodniczącego, który jest organizatorem jej pracy.
3. Wszelkie decyzje Kapituła podejmuje zwykłą większością głosów, w przypadku braku rozstrzygnięcia Przewodniczący posiada głos decydujący.
4. Każdy członek Kapituły może kandydować do Nagrody „Złote Skrzydło” lecz na kandydata do nagrody nie może zostać zgłoszony przez innego członka Kapituły.
5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
6. Udział w pracach Kapituły biorą wyłącznie jej członkowie. Prace te mają charakter honorowy.
7. Przebieg prac Kapituły ma charakter poufny i nie wymaga protokółowania, za wyjątkiem protokołu końcowego.

§ 3. Tryb zgłaszania kandydatów
1. Pomiędzy 1 a 15 grudnia danego roku Przewodniczący Kapituły jest zobowiązany powiadomić przewodniczących Sekcji Specjalnościowych i Zarząd Aeroklubu Poznańskiego o otwarciu listy kandydatów do Nagrody za dany rok. Informację o otwarciu listy kandydatów do Nagrody Przewodniczący umieszcza także na witrynie internetowej Aeroklubu Poznańskiego.
2. Każdy z członków Aeroklubu Poznańskiego w terminie do 7 stycznia roku następnego może zgłosić na ręce Przewodniczącego Kapituły w formie pisemnej kandydata do Nagrody „Złotego Skrzydła” za miniony rok wraz z uzasadnieniem. Do uzasadnienia można załączyć opinie i rekomendacje osób i instytucji.
3. Członkowie Kapituły mogą zgłaszać kandydatów do nagrody w formie ustnej, bezpośrednio na zebraniu Kapituły.
4. Do dnia 20 stycznia Przewodniczący obowiązany jest zwołać zebranie Kapituły na którym członkowie Kapituły dokonują wyboru nagrodzonych osób.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Do dnia 31 stycznia Przewodniczący Kapituły zobowiązany jest przedstawić Sekretarzowi Zarządu Aeroklubu Poznańskiego listę laureatów wraz z treścią listów gratulacyjnych za miniony rok.
2. Sekretarz Zarządu poprzez członków Zarządu i pracowników etatowych Aeroklubu Poznańskiego uruchamia procedurę wykonania statuetek i druku uroczystej formy listów gratulacyjnych.
3. Najbliższe po terminie 31 stycznia zebranie Zarządu lub Prezydium Zarządu wyznacza termin wręczenia nagród i zaprasza laureatów.
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl