Odwiedzin: 2580692 
 
Meteo  Informacje  
  Klasa lotnicza

Klasa sportowa o profilu lotniczym jest autorskim projektem Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej zrealizowanym po raz pierwszy w roku szkolnym 2005/2006 przy udziale Władz Miasta Poznania, 31. Bazy Lotniczej Krzesiny oraz XIV Liceum Ogólnokształcacego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. Celem podstawowym było utworzenie klasy, której absolwenci, oprócz opanowania poziomu wiedzy niezbędnego do uzyskania świadectwa dojrzałości, posiądą zarówno szereg umiejętności i uprawnień związanych z wykonywaniem sportów i zawodów lotniczych, jak i cech charakteru z tym związanych, takich jak samodzielność, odpowiedzialność, koleżeńskość.

Początkowy eksperyment, dzięki bardzo dobrym wynikom pierwszego roku i zainteresowaniu społecznemu, rozrósł się i przybrał formy długoterminowe. W roku 2006 odbył się kolejny nabór w XIV LO. W roku 2007 nabór do klas lotniczych przeprowadzają już dwie szkoły: XIV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu (profil geografia-WOS) oraz Zespół Szkół nr 1 w Swarzedzu (profil mat-fiz). Ostatecznie w roku 2011 nabór organizowany będzie wyłącznie do Klasy Lotniczej w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu (profil mat-fiz).

Projekt Aeroklubu Poznańskiego jest rozwijany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które planuje skonstruowanie ścieżki kształcenia począwszy od gimnazjów o profilu lotniczym, poprzez licea ogólnokształcące i technika specjalistyczne, kończąc na studiach na Politechnice Poznańskiej. Absolwenci otrzymywaliby gwarancję ciekawej i dobrze płatnej pracy w sektorze lotniczym jako piloci, kontrolerzy lotu, wykwalifikowani mechanicy cywilni i wojskowi oraz obsługa naziemna. Zatrudnienie znajdowaliby w porcie lotniczym Poznań Ławica, w bazie wojskowej Poznań Krzesiny czy w Aeroklubie Poznańskim na lotnisku Kobylnica. Unikatowość projektu w skali kraju daje gwarancję zachowania przodującej pozycji i atrakcyjności absolwentów na rynku pracy także poza Wielkopolską.

Projekt Aeroklubu Poznańskiego znalazł uznanie Ministerstwa Obrony Narodowej, które kształcenie lotnicze młodzieży traktuje jako wstępną selekcję kandydatów do Sił Powietrznych Polskich Sił Zbrojnych.

Ogólne założenia

Cykl praktycznych zajęć lotniczych rozdzielony jest na trzy lata:

I rok obóz letni obóz jesienny obóz wiosenny
II rok obóz letni obóz jesienny obóz wiosenny
III rok obóz letni obóz jesienny PSKJ/MOSAL – dla najlepszych

W przypadku niezakłóconego szkolenia w pierwszym sezonie na obozie letnim, poprzedzającym I rok szkolny w Klasie Lotniczej, uczeń-pilot odbywa podstawowe szkolenie szybowcowe (ok. 50 lotów z instruktorem + 10 samodzielnych). Na kolejnych obozach jesiennym i wiosennym doskonali celność lądowania i loty termiczne oraz żaglowe z instruktorem. Podczas obozu letniego odbywa się szkolenie spadochronowe oraz szkolenie w samodzielnych lotach termicznych i akrobacji z instruktorem. Kolejne obozy jesienny i wiosenny pozwalają na pełne opanowanie zakresu umiejętności potrzebnych do otrzymania licencji pilota szybowcowego. Podczas obozu letniego uczeń pilot wykonuje samodzielne loty termiczne, akrobacje i przeloty oraz kompletuje wymagany nalot. Po zdaniu egzaminu teoretycznego przed państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, oraz lotów egzaminacyjnych z Egzaminatorem Państwowym, uczeń-pilot uzyskuje licencję pilota szybowcowego i jest przygotowany do udziału w zawodach szybowcowych po zdaniu egzaminu dojrzałości. Ostatni obóz jesienny jest przeznaczony na końcowe doskonalenie umiejętności lotniczych i samodzielne loty żaglowe i falowe.

Osoby legitymujące się najlepszymi wynikami w nauce i lataniu przystępują do szkolenia samolotowego, które odbywa się jesienią i wiosną III roku kształcenia. Najlepsi młodzi piloci zostają wyselekcjonowani do Poznańskiej Szybowcowej Kadry Juniorów oraz Młodzieżowego Ośrodka Szkolenia Akrobacji Lotniczej, gdzie już po zakończeniu edukacji licealnej, mogą kontynuować dalej latanie wyczynowe aż do ukończenia wieku juniorskiego (25 lat).

Równolegle ze szkoleniem praktycznym odbywają się zajęcia teoretyczne. W czerwcu w roku naboru odbywa się szkolenie teoretyczne obejmujące 70 godzin zajęć z zakresu aerodynamiki, nawigacji, meteorologii, budowy szybowców, higieny, frazeologii, itp. Kolejne wykłady odbywają się podczas obozów lotniczych w ramach odpraw i obejmują zajęcia z historii lotnictwa, techniki pilotażu i innych, adekwatnych na danym poziomie wyszkoleniowym. Przystąpienie do egzaminu na licencję pilota szybowcowego oraz egzaminu na licencję operatora radiowego poprzedzone jest również szkoleniem teoretycznym w formie cyklu wykładów zorganizowanych.
W okresie roku szkolnego zajęcia teoretyczne mają miejsce w szkole.

Obozy letnie zwykle odbywają się na lotniskach Kobylnica i Bednary koło Pobiedzisk, obozy jesienne na lotniskach Weremień i Bezmiechowa w Bieszczadach oraz w Jeleniej Górze, obozy wiosenne na lotniskach Lisie Kąty i Leszno. Tempo szkolenia lotniczego dostosowane jest do indywidualnych zdolności, zaangażowania i wyników w nauce ucznia-pilota i może być znacząco różne. Podany program jest jedynie programem ramowym zakładającym najwyższe zaangażowanie ucznia i może ulegać znacznym zmianom.

Koszty

Dzięki zaangażowaniu finansowemu instytucji takich jak Miasto Poznań, Miasto i Gmina Swarzędz, Miasto i Gmina Pobiedziska, Ministerstwo Obrony Narodowej, 31. Baza Lotnicza Poznań Krzesiny, Volkswagen Poznań, Aeroklub Polski oraz Aeroklub Poznański koszty szkolenia klasy lotniczej pokrywane przez uczniów zostały zredukowane do minimum i mieszczą się w kwocie 1.000 zł/rok. Dla porównania należy stwierdzić iż koszty uzyskania licencji szybowcowej (jedynie koszty latania, bez zakwaterowania, wyżywienia, zajęć teoretycznych, obozów szkolnych) mieszczą się w granicach 10.000-15.000 zł.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji i działalności klas lotniczych w Aeroklubie Poznańskim udziela opiekun klas lotniczych.


 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl