Odwiedzin: 2878389 
 
Meteo  Rekrutacja  
  REKRUTACJA DO KLAS LOTNICZYCH OBECNIE NIE JEST PROWADZONA

Uczniowie uczestniczący w rekrutacji do klasy lotniczej muszą spełnić ogólne warunki określone przez Kuratorium Oświaty, a także dostarczyć dodatkowe zaświadczenia:
- zaświadczenie o zaliczeniu testów sprawnościowych,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo - Lekarskich,
- pisemną zgodę rodziców na uprawianie sportów lotniczych.

Testy sprawnościowe opierają się o zmodyfikowany indeks sprawności fizycznej Zuchory.

Szczegółowe informacje dotyczące badań lekarskich, jak też testów sprawnościowych i innych aspektów związanych z funkcjonowaniem klasy lotniczej udzielane są podczas:
- Targów Edukacyjnych MTP,
- Drzwi Otwartych w XIV LO w Poznaniu,
oraz w Aeroklubie Poznańskim: opiekun klasy lotniczej.


 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl