Odwiedzin: 2878410 
 
Meteo  Copyright © Aeroklub Poznański  
  Wszelkie prawa zastrzeżone, Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, 62-006 Kobylnica.

Cała zawartość serwisu http://www.aeroklub.poznan.pl, obejmująca obrazy, elementy tekstowe i graficzne, zdjęcia, pliki audio i video, aplikacje oraz bazy danych, jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, jest własnością Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej i nie może być kopiowana, zmieniana, rozprzestrzeniana, ponownie używana, przywłaszczana, wykorzystywana lub w jakikolwiek inny sposób używana w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie, dla celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej, oficjalnej zgody Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej.

Zgoda na wykorzystanie materiałów http://www.aeroklub.poznan.pl udzielana jest na jednorazowe, konkretne potrzeby w formie pisemnej. W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl należy przesyłać stosowane zapytanie na adres info@aeroklub.poznan.pl.

Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej lub innych praw pokrewnych może skutkować wszczęciem przez Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom powodującym takie naruszenie.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej zastrzega sobie prawo zmiany materiałów w dowolnym momencie. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej nie odpowiada za reklamy, wypowiedzi oraz materiały firm lub osób trzecich pojawiające się w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl.

Logo Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej oraz inne loga, znaki towarowe, nazwy handlowe, czy nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl należą do odpowiednich właścicieli.

Serwis http://www.aeroklub.poznan.pl zawiera linki do witryn zewnętrznych. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne nielegalne treści lub inne przypadki naruszenia prawa występujące na tych witrynach.

Informacje w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl opracowano i sprawdzono z najwyższą starannością i rzetelnością. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność, kompletność lub jakość. Serwis http://www.aeroklub.poznan.pl jest źródłem ogólnych informacji i w żaden sposób nie należy ich traktować jako równoznacznych z informacją specjalistyczną. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, spowodowanych działaniami podejmowanymi na podstawie informacji zawartych w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl. Użytkownik korzysta z serwisu http://www.aeroklub.poznan.pl oraz pobiera dane na własne ryzyko. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody dotyczące w szczególności baz danych, sprzętu lub oprogramowania użytkownika.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z serwisu http://www.aeroklub.poznan.pl w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania w serwisie http://www.aeroklub.poznan.pl.

Niniejsze zasady korzystania z serwisu http://www.aeroklub.poznan.pl wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl