Odwiedzin: 2878420 
 
Meteo  Szkolenia lotnicze  
 

NIE PRZEGAP SZANSY ABY SPEŁNIĆ SWE MARZENIA!

BEZPŁATNE SZKOLENIE SZYBOWCOWE

Aeroklub Poznański oraz Miasto Poznań zapraszają uczniów pierwszych i drugich klas poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym oraz kandydatów do tych szkół do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie szybowcowe (teoria i praktyka) w sezonie 2016.
W trakcie bezpłatnego szkolenia teoretycznego zostanie wyłonionych 10 najlepszych kursantów, których pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe sfinansują Aeroklub Poznański i Miasto Poznań.


Szkolenie dofinansowane przez Miasto Poznań w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Szkolenie szybowcowe dla uzdolnionej młodzieży".


Zarejestruj się: ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE


ORIENTACYJNY HARMONOGRAM SZKOLENIA:
4-8 lipca - bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.)
9-10 lipca - testy sprawnościowe i test/egzamin z wiedzy o lotnictwie
11-15 lipca - cd. bezpłatnego teoretycznego szkolenia szybowcowego (35 godz.)
16-17 lipca - egzamin wewnętrzny
3-30 sierpnia - szkolenie praktyczne (szkolenie podstawowe za wyciągarką)


ZASADY REKRUTACJI:
 Docelowa liczba miejsc na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe: 10 osób.
 Proces rekrutacyjny wyłoni grupę kandydatów, o liczebności większej niż liczba miejsc.
 O kolejności na liście zadecydują wyniki uzyskane w ramach testów.
 Do szkolenia zakwalifikowane zostaną osoby [w liczbie równej liczbie miejsc], które w wymaganym terminie uzyskają pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich.
 Spośród kandydatów którzy uzyskali w wymaganym terminie pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich, a nie uzyskali kwalifikacji zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kandydatem na bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.) może być:
 uczeń, który w danym roku kalendarzowym uczęszczał do pierwszej lub drugiej klasy w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym lub ukończył gimnazjum i będzie kontynuował naukę w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
 wypełnił i przesłał formularz zgłoszenia na szkolenie.

Kandydatem na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe może być:
 uczeń, który w danym roku kalendarzowym uczęszczał do pierwszej lub drugiej klasy w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym lub ukończył gimnazjum i będzie kontynuował naukę w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
 wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 wykaże się wiedzą z dziedziny lotnictwa (test/egzamin z wiedzy o lotnictwie),
 zaliczy test psychologiczny.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@aeroklub.poznan.pl
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl