Odwiedzin: 2409296 
 
Meteo  Informacje sportowe  
  Licencja sportowa Aeroklubu Poznańskiego na rok 2018.

Ubezpieczenia sekcji modelarskiej na rok 2018/2019
Ubezpieczenie OC (grupowe) członków sekcji modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego
Uwaga: osoby latające dronami mogą wykupić indywidualne ubezpieczenie w http://www.finansowachata.pl/dla-operatorow-dronow

Regulaminy obowiązujące przy rozgrywaniu zawodów modelarskich organizowanych przez Aeroklub Poznański:
 lista klas w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, w których prowadzone jest współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (aktualna na rok 2012),
 regulaminy obowiązujące przy rozgrywaniu zawodów modelarskich organizowanych przez Aeroklub Poznański – zgodnie z obowiązującym regulaminem Aeroklubu Polskiego - System współzawodnictwa dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym
oraz następującymi uzupełnieniami do powyższego regulaminu:
 punkt III konkurencja F1N – ogranicza się rozpiętość modeli do 400 mm,
 punkt XI konkurencja F3J/M – ogranicza się funkcje sterowania modeli F3J/M do steru kierunku i wysokości,
 punkt XIII konkurencja S6A – rywalizacja będzie prowadzona z zastosowaniem dostarczonych przez organizatora silników rakietowych typu A2-3-3 (o średnicy 10 mm) produkcji Piotra Sornowskiego, nie dopuszcza się stosowania przez zawodników własnych silników napędowych.

Przydatne informacje:
 Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego
 Międzynarodowa Komisja Modelarska CIAM FAI
 Kodeks Sportowy FAI, rozdział 4: Modelarstwo Lotnicze i Kosmiczne (tłumaczenie: Marek Dominiak)
 licencje sportowe zawodnika w modelarstwie lotniczym i kosmicznym wydane na 2013 rok
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl