Odwiedzin: 1782131 
 
Meteo











































2017-06-12 BEZPŁATNE SZKOLENIE SZYBOWCOWE, Kobylnica
NIE PRZEGAP SZANSY ABY SPEŁNIĆ SWE MARZENIA!

BEZPŁATNE SZKOLENIE SZYBOWCOWE
Aeroklub Poznański zaprasza uczniów pierwszych i drugich klas poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym oraz kandydatów do tych szkół do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie szybowcowe (teoria i praktyka) w sezonie 2017.
W trakcie bezpłatnego szkolenia teoretycznego zostanie wyłonionych 10 najlepszych kursantów, których pełne teoretyczne i praktyczne szkolenie szybowcowe sfinansuje Aeroklub Poznański.

ORIENTACYJNY HARMONOGRAM SZKOLENIA:
- 15-21 czerwca - bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.); - 24 czerwca - testy sprawnościowe i test/egzamin z wiedzy o lotnictwie;
- 26-30 czerwca - cd. bezpłatnego teoretycznego szkolenia szybowcowego (35 godz.);
- 03 lipca - egzamin wewnętrzny;
- 05 lipca - 30 sierpnia - szkolenie praktyczne (szkolenie podstawowe za wyciągarką, celność lądowania).

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@aeroklub.poznan.pl

ZASADY REKRUTACJI:
Docelowa liczba miejsc na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe: 10 osób.
Proces rekrutacyjny wyłoni grupę kandydatów, o liczebności większej niż liczba miejsc.
O kolejności na liście zadecydują wyniki uzyskane w ramach testów.
Do szkolenia zakwalifikowane zostaną osoby [w liczbie równej liczbie miejsc], które w wymaganym terminie uzyskają pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich.
Spośród kandydatów którzy uzyskali w wymaganym terminie pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich, a nie uzyskali kwalifikacji zostanie utworzona lista rezerwowa.

Kandydatem na bezpłatne teoretyczne szkolenie szybowcowe (30 godz.) może być:
uczeń, który w danym roku kalendarzowym uczęszczał do pierwszej lub drugiej klasy w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym lub ukończył gimnazjum i będzie kontynuował naukę w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
wypełnił i przesłał formularz zgłoszenia na szkolenie.

Kandydatem na bezpłatne praktyczne szkolenie szybowcowe może być:
uczeń, który w danym roku kalendarzowym uczęszczał do pierwszej lub drugiej klasy w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym lub ukończył gimnazjum i będzie kontynuował naukę w jednej z poznańskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
wykaże się wiedzą z dziedziny lotnictwa (test/egzamin z wiedzy o lotnictwie),
zaliczy test psychologiczny.
Zdjęcia zamieszczone w artykule:
    
do góry

 
Odwiedziny strony
Zlot Gigantów 2017
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl