Odwiedzin: 2896259 
 
Meteo  Kontakt  
  Informacje na temat działalności sekcji mikrolotowej

Rada Sekcji Mikrolotowej - kadencja 2015-2018 (skład Rady od 2016):
Przewodniczący: Mariusz Jarmuszczak
Sekretarz: Janusz Smólski
Skarbnik: Dariusz Kasprzak
Członkowie: Andrzej Ciszewski, Krzysztof Ciszewski, Roman Wawrzyniak

Pozostałe dane kontaktowe
Kontakt

 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl