Odwiedzin: 2715615 
 
Meteo  Pomnik upamiętniający zwycięstwo w bitwie o Ławicę  
 Działalność powstałego ponad 50 lat temu Klubu Seniorów Aeroklubu Poznańskiego ukierunkowana została na upamiętnianie miejsc związanych z historią lotnictwa wielkopolskiego.

Najstarsi członkowie, jak i kolejne pokolenie pilotów podejmowało szereg cennych inicjatyw, które przyczyniły się między innymi do zbudowania na lotnisku „Ławica” pomnika dla uczczenia pamięci zdobywców lotniska przez Powstańców Wielkopolskich.

W 1980r. podjęta została uchwała o budowie pomnika i powołany został społeczny komitet, którego zadaniem było zgromadzenie środków finansowych na budowę. W dniu 6 stycznia 1984r, w 65-tą rocznicę zdobycia lotniska „Ławica”, odsłonięty został pomnik upamiętniający ten historyczny dla Poznania fakt. Aktu odsłonięcia dokonał Dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pilot. Tytus Krawczyc w obecności władz miasta i licznych delegacji.

Od tej pory, co roku Klub Seniorów Lotnictwa AP, przy współudziale Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. organizuje spotkania przy pomniku zdobywców lotniska „Ławica”, gdzie członkowie Klubu wraz z władzami m. Poznania, delegacjami organizacji społecznych, przedstawicielami wojska i młodzieży szkolnej składają hołd Powstańcom Wielkopolskim.
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl