Odwiedzin: 2420078 
 
Meteo  Zginęli w Katyniu i Charkowie czł. Aeroklubu Poznańskiego  
 
Kazimierz Frąckowiak (por. rez. pil.)
ur. 1894
Uczestnik wojny 1919-1920, prawnik, pilot samolotowy.

Zbigniew Feliks Kapuściński (kap. rez. pil.)
ur. 17.12.1904, Kordos
Doktor chemii, współorganizator Poznańskiego Aeroklubu Akademickiego w roku 1928 i Aeroklubu Poznańskiego w roku 1931. Jeden z pierwszych pilotów samolotowych wyszkolonych w roku 1929. Uczestnik szeregu zawodów i konkursów lotniczych. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany do 3-go pułku lotniczego w Poznaniu.

Stefan Korcz (mjr rez. obs.)
ur. 1891, Nowy Tomyśl
Współorganizator działalności Aeroklubu Poznańskiego w latach 30-tych XX w., w służbie czynnej w latach 1919-1932 w różnych formacjach wojsk lotniczych II RP.

Zygmunt Kurnatowski-Mielżyński (por. rez. pil.)
ur. 13.07.1909, Przysieka Stara
Współorganizator działalności Aeroklubu Poznańskiego w latach 30-tych XX w., ukończył Wyższe Kursy Ziemiańskie, do wybuchu wojny administrował majątkiem ziemskim, pasjonat lotnictwa i jachtingu.

Janina Lewandowska (por. pil.)
Ur. 22.04.1908, Charków
Córka generała broni Józefa Dowbór-Muśnickiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Zafascynowana lotnictwem zrezygnowała z kariery artystycznej. W połowie lat 30-tych została członkiem Aeroklubu Poznańskiego, gdzie odbyła szkolenie w pilotażu samolotowym i szybowcowym oraz ukończyła kurs spadochronowy. We wrześniu 1939 roku zgłosiła się ochotniczo do wojska. Skierowana do organizującej się w rejonie Brześcia n/Bugiem bazy 3-go pułku lotniczego. Dostała się do niewoli radzieckiej, internowana w Kozielsku.

Kazimierz Rapp (por. rez. pil.)
ur. 18.02.1904, Poznań
Członek Zarządu Aeroklubu Poznańskiego z roku 1931, w latach 1926-1927 ukończył Szkołę Podchor. Rez. Wojsk Lotniczych w Poznaniu.

Henryk Skrzypiński (mjr. pil.)
ur. 1899
Członek Zarządu Aeroklubu Poznańskiego z roku 1931 (wiceprezes), żołnierz w służbie czynnej w różnych formacjach wojsk lotniczych II RP, uczestnik wielu zawodów lotniczych krajowych i zagranicznych (m.in. „Challenge” 1932 i 1934). W Kampanii Wrześniowej 1939 r. pełnił funkcję Komendanta Parku Lotniczego w Bazie nr 3 (m.p. Ławica k. Poznania).

Roman Święcicki (por. rez. obs.)
Ur. 15.07.1898, Żerniki
Członek Zarządu Aeroklubu Poznańskiego z roku 1931 (wiceprezes), powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny 1919-1920, pracownik różnych poznańskich instytucji m.in. starostwa poznańskiego.


W dniach 9-10. listopada 2007r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Bohaterów, podczas których zostały odczytane nazwiska 14 tys. 113 ofiar zbrodni katyńskiej, pośmiertnie awansowanych przez Ministra Obrony Narodowej do wyższych stopni wojskowych i służbowych. Wśród mianowanych znaleźli się również członkowie Aeroklubu Poznańskiego.

Literatura:
60 lat sportu lotniczego w Poznaniu, Pr. zbiorowa, Poznań 1979
Ostatnie lądowanie, Jerzy Pawlak, Warszawa 1994
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl