Odwiedzin: 2419224 
 
Meteo  Janusz Łukaszewicz  
  Janusz Łukaszewicz
1925-2007

W dniu 4 października 2007r. zmarł podpułkownik
Janusz Łukaszewicz, zasłużony członek Aeroklubu Poznańskiego, szef wyszkolenia i prezes AP, autor licznych publikacji i opracowań dotyczących historii Aeroklubu Poznańskiego.

Janusz Łukaszewicz

Janusz Łukaszewicz urodził się 9 kwietnia 1925r. w Toruniu. W roku 1935 wraz z rodzicami przeniósł się do Poznania. Lata okupacji spędził w Mszanie Dolnej i Lesznie koło Błonia. W roku 1948 uzyskał świadectwo maturalne w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i zdał egzaminy do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył z dyplomem pilota bombowego w roku 1950. Do 1953r. sprawował funkcję dowódcy klucza w 33. Pułku Lotnictwa Bombowego. W roku 1953 został usunięty z pułku z przyczyn politycznych (ojciec był przedwojennym oficerem Wojska Polskiego) i skierowany do pracy w Aeroklubie Poznańskim, w którym od 13 grudnia 1953r. przez 10 kolejnych lat pełnił funkcję szefa wyszkolenia. Następnie pracował na stanowisku nawigatora naprowadzania na PPSD 3 Korpusu Lotniczego i jako kontroler w WOKRL w Poznaniu. W roku 1987 przeszedł na emeryturę w stopniu podpułkownika.
Członkiem Aeroklubu Poznańskiego został w roku 1945, szkolił się m.in. w szkołach w Rzadkowie i Jeżowie Sudeckim. W latach 1953-1962 pracował w Aeroklubie na stanowisku szefa wyszkolenia. W latach 1971-1983 zasiadał w Zarządzie Aeroklubu Poznańskiego w charakterze sekretarza. Sprawował funkcje prezesa Aeroklubu Poznańskiego w latach 1983-1987 i wiceprezesa w kolejnej kadencji.
Od 2000r. był wiceprzewodniczącym Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, tytułem i odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego, honorową odznaką Miasta Poznania.
Wylatał ponad 2000 godzin, był instruktorem pilotem samolotowym I klasy i pilotem szybowcowym.
Zmarł 4 października 2007r. w Poznaniu.
W naszej pamięci pozostanie jako wybitny kronikarz historii Aeroklubu Poznańskiego, autor licznych publikacji, opracowań i notatek, skrupulatny dokumentalista i historyk, świetny znawca zarówno powojennej, jak i przedwojennej historii lotnictwa sportowego w Poznaniu i Wielkopolsce.

Zobacz zdjęcia
 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl