Odwiedzin: 2506479 
 
Meteo  AKL PP  
  Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej AKL PP

Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej został zarejestrowany 9 maja 2007r. przez Rektora Politechniki Poznańskiej, pana profesora dr hab. inż. Adama Hamrola w Rejestrze Organizacji Studenckich - Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej pod pozycją nr 13.

AKL PP powstał z inicjatywy studentów i pracowników Wydziałów Elektrycznego oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej wywodzących się z Aeroklubu Ostrowskiego i Aeroklub Poznańskiego. Do podstawowych celów AKL należą m.in.:
• rozwój zainteresowań studentów z zakresu lotnictwa,
• propagowanie lotnictwa jako dziedziny nowoczesnej techniki oraz formy sportu i rekreacji,
• wspieranie rozwoju uczelni w ramach utworzenia kierunków lotniczych,
• edukacja lotnicza,
• uczestnictwo w pracach naukowych i technicznych rozwijających wybrane dziedziny lotnictwa związanych z działalnością konkretnych wydziałów,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
• rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
• inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską,
• udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.

Działalność AKL w 2007r.:
• pomoc organizacyjna w ramach Pikniku Lotniczego Noc Świętojańska na Malcie, 23 czerwca 2007r.,
• teoretyczne szkolenie szybowcowego dla studentów Politechniki Poznańskiej i UAM w okresie 3-11 lipca 2007r.,
• przeprowadzenie darmowego (finansowanego w ramch zadań zleconych MON) praktycznego szkolenia szybowcowego dla 7 studentów w drugiej połowie sierpnia 2007r. na lotnisku Bednary koło Pobiedzisk,
• przeprowadzenie tygodniowego obozu lotniczego dla 13 studentów AKL w Międzyuczelnianym Lotniczym Laboratorium Naukowo-Badawczym w Bezmiechowej w październiku 2007r,
• organizacja spotkania przedstawicieli władz i pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej na lotnisku Kobylnica w listopadzie 2007r.,

Historia

Akademicki Klub Lotniczy powstał nieprzypadkowo przy Politechnice Poznańskiej. Oczywiście sprzyjają po temu techniczne zainteresowania studentów i pracowników, które w wielu aspektach wiążą się z lotnictwem.

Niemniej także historia okazuje się być wspólna dla rozwoju lotnictwa sportowego i szkolnictwa technicznego w stolicy Wielkopolski. Rok 1919 to data powstania pierwszego w Polsce klubu lotniczego – Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Poznaniu. W tymże samym roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn powołana do życia przez Naczelną Radę Ludową. W kolejnych latach w szkole powstały wydziały elektrotechniczny i elektryczny. W roku 1937 ministerstwo wyraziło zgodę na powstanie w Poznaniu politechniki, jednak nie pozwolił na to wybuch II wojny światowej. Po wojnie uczelni funkcjonowała jako Szkoła Inżynierska, by w roku 1955 zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego zostać przekształcona w Politechnikę Poznańską.

Również funkcjonujący równolegle Aeroklub podlegał licznym przekształceniom i zmianom nazwy. Funkcjonował jako Aeroklub Polski, Związek Lotników Polskich, Wielkopolski Klub Lotników, wreszcie jako Aeroklub Poznański. Warto jednak podkreślić silną zależność Aeroklubu i środowiska akademickiego. W latach 1928-1931 klub działał jako Poznański Aeroklub Akademicki. W tym okresie w szeregi członków klubu wstąpiła Wanda Modlibowska, która w roku 1937 lotem szybowcowym o długotrwałości 24 godz. 15 min. ustanowiła pierwszy dla Polski szybowcowy rekord świata. Wanda Modlibowska, przed wojną student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, po wojnie pracownik Wydziału Chemii UAM, jest obecnie patronem Aeroklubu Poznańskiego.

Warto zauważyć, iż wielokrotny szybowcowy Mistrz Świata i Europy, jeden z najwybitniejszych polskich pilotów, siódmy Polak odznaczony Medalem Lilienthala, Janusz Centka, to wychowanek Aeroklubu Poznańskiego i absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Pracujący obecnie zawodowo jako pilot liniowy w PLL LOT tak wspomina ten okres w swoim życiorysie: „W ramach sekcji szybowcowej w Aeroklubie Poznańskim latałem w latach 1966-1973. Najbardziej utkwił mi w pamięci rok 1972, kiedy to w czasie jednego sezonu w klubie wylatałem ok. 210 godzin i 12000 km. Czy udało się to komuś po mnie? Po studiach na Politechnice Poznańskiej los rzucił mnie do Leszna i tak już pozostało. Mimo to z sentymentem wspominam tamte młode lata na lotnisku w Kobylnicy.”

W ślady Janusza Centki idzie Piotr Jarysz, absolwent Politechniki Poznańskiej z roku 2006r. i pilot Aeroklubu Poznańskiego. Pomimo młodego wieku jest już członkiem szybowcowej kadry seniorów, wielokrotnie też stawał na podium szybowcowych mistrzostw kraju zarówno wśród juniorów jak i seniorów. W bieżącym sezonie reprezentować będzie Polskę na szybowcowych mistrzostwach świata rozgrywanych we Włoskim Rieti.

Warto także wspomnieć, iż jedyny powojenny zdobywca balonowego Pucharu Gordona Bennetta, Stefan Makne, to również absolwent Politechniki Poznańskiej i członek Aeroklubu Poznańskiego.

Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej w swych działaniach nawiązuje do szczytnych tradycji poznańskiego lotnictwa. Zależy nam na rozwoju lotniczym stolicy Wielkopolski. Jednym z naszych celów jest wsparcie działań zmierzających do poszerzenia oferty edukacyjnej Politechniki Poznańskiej w dziedzinie lotnictwa, zarówno w aspekcie kierunków technicznych, jak też pilotażowych. Zakładamy iż przyszłe kadry Politechniki Poznańskiej na tych kierunkach wywodzić się będą z absolwentów Politechniki Poznańskiej – członków Akademickiego Klubu Lotniczego.

 
do góry

 
Zlot Gigantów 2019
Grupa Akrobacyjna Żelazny
Oœrodek Szkolenia Lotniczego Żelazny 6
Rezerwacje obeiktów sportowych (squash, tenis, bowling) w ramach Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Poznańskiej
Beata Choma
Latanie precyzyjne. Aeroklub Poznański
77 Szkoła Bezpiecznego Latania
SAE AeroDesign Politechnika Poznańska
Gliding Team Klinika Kolasiński
www.aerofoto-kaczmarczyk.com
Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej
Akademicki Klub Lotniczy UAM
lotniczapolska.pl
CityZen
QR www.aeroklub.poznan.pl